Tradisjonell kunnskap og opphavsrett


Tradisjonell kunnskap og opphavsrett


John T. Solbakk (CV)
Samisk tradisjonell kunnskap som verdifullt åndsverk


Aage Solbakk (CV)
Samisk mytologi og folkemedisin


Gunvor Guttorm (CV)
Duodji – hvem eier kunnskapen og verkene?


Harald Gaski (CV)
Joiken – samisk musikk i verden eller verdensmusikk


Laila Susanne Vars (CV)
Hvorfor bør man og hvordan kan man bevare samenes tradisjonelle kunnskap?