Sámikopiija_Logo

Hva er Sámikopiija

Sámikopiija er en opphavsrettsorganisasjon som representerer samiske opphavsrettshavere i Norge, Sverige, Finland og Russland. Organisasjonen ble stiftet i 1992 som en interesseorganisasjon for samiske opphavsrettsorganisasjoner.

Organisasjonen skal samle informasjon og foreslå tiltak til fremme av rettighetshavernes interesser, samordne medlemsorganisasjonenes krav, forhandle og slutte avtaler på deres vegne. Den skal inngå avtale med annen forvaltningsorganisasjon om å forhandle, slutte avtaler og kreve inn vederlag på Sámikopiijas vegne når dette er hensiktsmessig. Videre skal den forvalte og fordele vederlag og erstatning for kopiering og andre former for sekundær bruk av eksemplar og opphavsrettslig beskyttet verk, og dessuten utveksle vederlag og erstatning med organer for ikke-samiske rettighetshavere.

Sámikopiijas styrende organer har også besluttet å arbeide med problemstillingen ”urfolks tradisjonelle kunnskap relatert til opphavsretten”, og gjort dette til et selvstendig prosjekt i sin virksomhet. Også i dette temaet har vi det nordiske aspektet for øye ut i fra det faktum at det samiske språk- og kulturområdet geografisk er i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Medlemsorganisasjoner:
Samisk kunstnerforening
Samisk forfatterforening
Den samiske bok- og avisforening
Samisk teaterforening
Samiske faglitterær forfatter- og oversetterforening
Foreningen Samiske komponister
Samisk Journalistforening.