Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Ĺrsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Mřteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
Sámegillii 
Skriv ut!
Avtale om vederlagsmidler

 
 
 
 

Kopivederlag 2008 - Forhandlingene 2009

 2007 avtale

Kopivederlag 2007 - Forhandlingene 2008

Eksamensvederlag

2007 avtale

2006 avtale