Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Ĺrsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Mřteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
Sámegillii 
Skriv ut!
Archive

MUSCAT DECLARATION ON INTELLECTUAL PROPERTY AND TRADITIONAL KNOWLEDGE