Mellomstatlig komité fortsetter forhandlinger om urfolks tradisjonelle kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk
WIPOs mellomstatlige komité for åndsverk og genetiske ressurser, tradisjonell kunnskap og folklore (IGC) holdt en ukes lang økt i Geneve 27. - 31. august 2018. Dette var den tredje sesjonen under komiteens nye mandat for 2018-2019, og møtet handlet om tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk.

IGC 37 ble ledet av Ian Goss fra Australia, med Jukka Liedes fra Finland og Faizal Chery Sidharta fra Indonesia som nestledere. Deltakere fra 94 land og 29 observatører deltok i sesjonen. Blant disse var også representanter for urfolk, hvor Sámikopiija og Samerådet var representert.

Forhandlingene er inne i sitt attende år, og overgås foreløpig bare av forhandlingene om FNs erklæring om urfolks rettigheter, som varte i nesten 25 år før FNs generalforsamling vedtok erklæringen i 2007. 

 

 

IGC-sesjonen ble gjennomført ved møter i plenum og ved uformelle møter om tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturelle uttrykk (Agenda Item 5 ("Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions").

 

Representanter for urfolksorganisasjoner har status som observatører i disse forhandlingene, og har ikke stemmerett. Når urfolksdelegasjoner kan fremme forslag for møtet i plenum, men må få støtte fra minst en av de statlige delegasjonene for å få forslaget opp til behandling.

Urfolksdelegasjonene, som Sámikopiija/Samerådet er del av, holdt egne daglige forberedende møter (Indigenous Caucus) under hele sesjonen. Sámikopiija/Samerådet ble representaert av Magne Ove Varsi.

Sámikopiija/Samerådet tok under sesjonen initiativ til en sterkere sakkyndig deltakelse fra urfolk i utarbeidelsen av forslag til avtaledokumenter om urfolks rett til beskyttelse av tradisjonell kunnskap og kulturelle uttrykk. Dersom en urfolkssakkyndig blir utpekt til å bistå komitelederen i dette arbeidet, er vedkommende ikke å anse som representant for urfolk, men skal fungere som en uavhengig ekspert. Dette arbeidet forutsetter at Sámikopiija i samarbeid med Samerådet aktivt promoterer forslaget for å oppnå støtte fra regjeringsdelegasjoner og komiteens ledelse, noe som må gjøres også mellom komiteens sesjoner.

 

årets plenum ble Paul Kuruk (Ghana) og Lilyclaire Bellamy (Jamaica) utpekt til å fungere som fasilitatorer.

 

I plenum diskuterte delegasjonene mål, begunstigede, definisjoner av tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk, kriterier for kvalifikasjon, omfanget av beskyttelse og begrensninger og unntak som finnes i dokument WIPO / GRTKF / IC / 37/4 (Beskyttelse av tradisjonell kunnskap: Utkast til artikler) og dokument WIPO / GRTKF / IC / 37/5 (Plasseringen av tradisjonelle kulturuttrykk: Utkast til artikler).

 

På de uformelle møtene presenterte fasilitatorene reviderte dokumenter til diskusjon, som til slutt ble tatt opp i plenum. På plenums siste dag ble det enighet om at "Beskyttelse av tradisjonell kunnskap: Utkast til artikler Rev. 2" og "Beskyttelse av tradisjonelle kulturuttrykk: Utkast til artikler Rev. 2" overføres til den 38. sesjonen for den mellomstatlige komiteen (Intergovernmental Committee on Itellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, IDG) i samsvar med komiteens mandat for 2018-2019 og arbeidsprogrammet for 2018.

Sesjonens arbeid med tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk ble informert av et uformelt notat sirkulert på forhånd av komiteens leder og oppdaterte utkast til gapanalyser av tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk.

 

Tidligere innleverte dokumenter fra enkelte medlemsstater ble sendt inn på nytt til komiteens 37. sesjon. I tillegg ble det forelagt et nytt forslag til innsamling av informasjon om eksisterende sui generis-systemer for beskyttelse av tradisjonell kunnskap.

 

Arbeidet med disse temaene vil fortsette påkomiteensneste sesjon, IGC 38, som finner sted i desember 2018.

 

Mandatet til komiteen for 2018/2019 fastsetter at komitemøtet kan opprette ad hoc-ekspertgrupper for å ta opp et bestemt juridisk, politisk eller teknisk problem, og at resultatene av arbeidet til en slik gruppe (grupper) vil bli forelagt komitemøtet for behandling. I mandatet heter det også at ekspertgruppen(e) skal ha en balansert regional representasjon og bruke effektivarbeidsmetoder, og arbeide i løpet av ukene i komiteens sesjoner.

 

denne bakgrunn ble det vedtatt at en ad hoc-ekspertgruppe om tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk holdes 9. desember 2018, før den 38. sesjonen av den mellomstatlige komiteen (IGC).

 

Mandatet til komiteen for toårsperioden 2018/2019 fastsetter at IGC 37 kan gi anbefalinger til generalforsamlingen i 2018. Etter uformelle konsultasjoner og diskusjonen på plenum, ble delegasjonene i plenum enige om anbefalinger til generalforsamlingen i 2018.

 

Beslutningene og alle dokumentene i sesjonen er tilgjengelige på nett (www.wipo.org).

 

Frivillig fond

 

IGC-lederen og sekretariatet minnet på komitemøtet om at WIPOs frivillige fond for akkrediterturfolk og lokalsamfunn har behov for nye bidrag.

 

Urfolkspanel

 

Et urfolkspanel som tok for seg temaet "Forskjellene og/eller likhetene mellom åndsverksbeskyttelse av tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk - Urfolks og lokalsamfunns perspektiver", ble holdt på sesjonens første dag.

Innledere var Lucy Mulenkei, administrerende direktør, Infinity Information Network (IIN), Kenya, Mattias Åhrén, professor, UiT-Arktiske Universitet, Norge og Patricia Adjei, First Nations Arts and Culture Practice Director, Australia Council for the Arts, Australia.

 

 

Det første utkastet til rapport fra IGC 37 vil bli utarbeidet og sirkulert innen 5. november 2018.


Publisert: 19.09.2018
Publisert av: Čállingoddi