Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Årsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Møteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
 
2016 Vederlagsmidler
29.06.2016
Representantskapsmøte 2016
29.06.2016
Forhandlingsmøte 2016
29.06.2016
Fordelingsdokumentasjon for 2015
01.06.2016
Innkalling til 2016 representantskapsmøte og forhandlinsgmøte
24.05.2016
2015 Årsmelding
2016 Budsjett
24.05.2016
2015 Vederlag
24.05.2016