Mii lea Sámikopiija
Oktavuohta
Luohttamušolbmot
Árbevirolaš máhttu ja dahkkivuoigatvuohta
Jahkedieđáhusat
Njuolggadusat
Kopibuhtadus
Beavdegirjjit
Miellahttusearvvit
Sámikopiija soahpamuš Kopinorain
Vuorká
 
Doaimmahus
 
Gohččun ovddastusgottečoahkkimii 2017
24.05.2017
2016 jahkedieđáhus ja 2017 bušeahtta
24.05.2017
2016 kopibuhtadus maid juogadat 2017
24.05.2017